Medlemsside


Bestyrelse som følger:

Gitte - formand

Anni - kasserer

Ingrid S - sekretær

Ole - suppleant

Andre´ - suppleant

               


  Indkaldelse til generalforsamling for

Tidevand vestjyske akvarelmalere,

mandag den 17. februar 2020 kl. ca.15 i Gjesinglokalet.

Vi serverer kaffe/te og boller med pålæg.

Tilmelding til Gitte.


Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal sendes til bestyrelsen inden den 3. februar 2020

Bestyrelsen har følgende punkter:

 

 1. Ture i 2020. herunder Christiansø tur.
 2. Udstillinger i 2020 . De vilde blomsters dag den 14/6 2020
 3. Højvang. Rita og Else-Marie
 4. Udstilling i lokalet: Valg af 2- mandsudvalg til at koordinere ophængningen.
 5. Kurser i 2020. Lars Person. Ingrid St.
 6. Orientering ved Jytte.
 7. Marbækdag, søndag den 17. maj. 10-16. Hvem deltager. Hvem står for kontakten. Insekter/Vilde Blomster ?
 8. Kaffekasse, Arlette.
 9. Juleafslutning i lokalet, udvalg nedsættes.
 10. Presseudvalg: Ingrid St. og Birthe.
 11. andre udvalg.
 12. Orientering om vores materialer. System, betaling mm.
 13. Male-mandage. Forslag til temaer og arbejdsgang.
 14. Forslag til udemaleri. Hvor vil I gerne hen og male?

 

 

 1. Valg til bestyrelsen:

Gitte og Ingrid er på valg. De modtager genvalg. Ole og Andre er på valg som suppleanter.

 1. Valg af intern revisor.
 2. Fastsættelse af kontingent. Lokaleleje.
 3. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen BestyrelsenIn

  ● Forside


  ●  Medlemsliste


  ●  Udstillinger


  ●  Kontakt


  ●  Medlemsside


  ●  Galleri